Điều kiện đổi trả hàng như thế nào?

Điều kiện đổi trả hàng:

Điều kiện dưới đây chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bán bởi Chợ Đấu Giá, các sản phẩm khác vui lòng xem thêm điều kiện cụ thể của từng người bán khác nhau

Đổi kiện đổi miễn phí: Đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng
 - Đổi sản phẩm khác nếu sản phẩm bị lỗi.
 - Đổi sản phẩm khác nếu sản phẩm không đúng Size, màu sắc, thông tin hình ảnh sản phẩm không đúng như mô tả tại website.
 
Đổi kiện đổi có phí: Đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng
 - Đổi sản phẩm khác nếu khi nhận hàng mang không vừa, đổi Size khác.
 - Đổi sản phẩm khác nếu khi nhận hàng không thích mẫu, không thích màu, muốn đổi kiểu khác.
 
Điều kiện trả hàng miễn phí: Trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng
 - Trả hàng hoàn tiền 100% nếu hàng bị lỗi.
 - Trả hàng hoàn tiền 100% nếu giao hàng không đúng Size, màu sắc, thông tin hình ảnh sản phẩm đã đặt hàng.
 
Điều kiện trả hàng có tính phí: Trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng
 - Trả hàng có phí nếu khi nhận hàng mang không vừa Size, không thích, không muốn nhận hàng