Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chợ đấu giá về tài khoản ngân hàng


Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chợ đấu giá về tài khoản ngân hàng

 
Với phương châm, “tiền của bạn phải về túi bạn”. Tại chodaugia.com.vn, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng một công cụ hết sức hữu ích, đó chính là công cụ quản lý giao dịch.

Với công cụ quản lý giao dịch bạn có thể:
  • Theo dõi tất cả các lịch sử giao dịch.
  • Rút tiền từ tài khoản chợ đấu giá về tài khoản ngân hàng của bạn.

 

Đăng nhập tài khoản của bạn để bắt đầu quản lý giao dịch


hướng dẫn rút tiền, mua bán online, sàn đấu giá, đấu giá online


1. Thêm tài khoản ngân hàng

Cho phép bạn thêm thông tin về tài khoản ngân hàng (TKNH) của bạn, TKNH này chính là tài khoản mà bạn sẽ rút tiền về.

hướng dẫn rút tiền, mua bán online, kinh doanh online, đấu giá online, mở shop online
  • Bạn có thể thêm các TKNH khác

hướng dẫn rút tiền, mua bán online, mở shop online, sàn đấu giá, đấu giá online


2. Rút tiền từ tài khoản chợ đấu giá về tài khoản ngân hàng


- Click chọn “Rút tiền”, nhập thông tin, để tiến hành rút tiền từ tài khoản tại Chợ đấu giá về TKNH của bạn (Số tiền tối thiểu bạn có thể rút là 100,000 VNĐ)
mở shop online, hướng dẫn rút tiền, mua bán online, kinh doanh online, đấu giá online

  • Hệ thống thông báo đã nhận lệnh và tự động gửi email thông báo cho bạn

mở shop online, mua bán online, sàn đấu giá, hướng dẫn rút tiền, đấu giá online


hướng dẫn rút tiền, đấu giá online, mua bán online, mở shop online
 
  • Sau khi duyệt yêu cầu rút tiền của bạn, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.


mở shop online, hướng dẫn rút tiền, đấu giá online, sàn đấu giá, kinh doanh online
  • Kiểm tra lại lịch sử giao dịch

hướng dẫn rút tiền, mở shop online, sàn đấu giá, kinh doanh online

Như vậy giao dịch rút tiền vào TKNH của bạn đã thành công!


Hướng dẫn bằng Video